Grup Saatlerinden Size Uygun Olanı Seçiniz. | 7'den 70'e Activity

Yaratıcı Drama Atölyesi

Çemberde buluşalım.
Yaratıcı Drama Atölyesi

Saat & Yer

Grup Saatlerinden Size Uygun Olanı Seçiniz.
7'den 70'e Activity, Yeni Batı, 7'den 70'e Activity, 2410. Sokak, Yenimahalle/Ankara, Türkiye

Bu Etkinlik Hakkında

DRAMA ATÖLYESİ'nde yerinizi alın.

TARİH: Her Pazar

YAŞ GRUBU: 

 • 4-6 yaş grubu     13.00 - 14.00
 • 7-9 yaş grubu     14.00 - 15.00
 • 10-13 yaş grubu 15.00 - 16.00

ÜCRET: Aylık 300 TL

Dünya drama ile daha iyi bir yer olabilir. İnsanlar drama ile daha iyi bir insan olma sürecini yaşayabilir. Bizler heyecanlıyız! Sizleri de bekleriz...

EĞİTMEN: 

     Eğitmenimiz Zeynep Uğur, Çocuk gelişimcidir. Çağdaş Drama Derneği mezunudur. Dramanın farklı uygulama alanlarıyla ilgili araştırmalarda bulunmaktadır. Minik yüzlere alçıdan maske ve seramik workshoplarında tecrübelidir. İki çocuk annesidir.  Halen özel bir kolejde eğitmen olarak görev almaktadır. Ayrıca, 7'den 70'e Activity'de drama atölye çalışmalarına başlayacaktır. 

 

DRAMANIN YARARLARI

 • Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Böylece çocuk kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. 
 • Drama, çocuğun utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınmasını sağlar.
 • Drama oyun oynayarak yapıldığından soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Örneğin; drama ile özbakım becerilerinin geliştirilmesi kazandırılabilir. Türkçe dersinde isim tamlaması ya da sıfat tamlaması gibi konular, şair-şiir eşleştirmeleri gibi konular daha akılda kalıcı ve zevkli bir halde drama ile öğretilebilir.  
 • Çocuğun düş gücünü geliştirir ve zenginleştirir. Bilim ve teknolojideki buluşların, onları bulan kişilerin öncelikle düş güçlerinin bir ürünü olduğunu düşünürsek dramanın çocukların düş gücünü geliştirmesinin ne kadar önemli olduğu kolayca anlaşılacaktır. Ayrıca sanatın ve sanat eserlerinin oluşturulmasında da düş gücü olmazsa olmaz bir koşuldur. Drama, çocukların sanatçı ruh taşıyan bireyler olarak yetişmesinde de önemli rol oynar.
 • Çocuklarda estetik duygusunun ve bilincinin gelişmesine katkıda bulunur. Böylece çocuk iyi, güzel, doğru gibi kavramları daha sağlıklı algılar ve yorumlar.
 • Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. 
 • Çocuğun problem çözme yeteneği gelişir ve kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi kazanır.
 • Drama grupla yapılan bir etkinlik olduğundan çocuğun işbirliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur, çoğun sosyal gelişimini hızlandırır.
 • Yapılan etkinlikler sırasında duygular da yansıtıldığından çocuğun duygusal gelişimini olumlu yönde etkiler ve gelişmesine katkıda bulunur. Çocuğun günlük sıkıntılardan kurtulup deşarj olmasını sağlar.
 • Yapılan etkinlerde ele alınan konuların içeriği bakımından çocukta evrensel insani değerlerin (etik) gelişmesi sağlanabilir.
 • Drama çocukları neşelendirir, umut ve iyimserlik duyguları geliştirir.
 • Drama gelecek nesillere yapabileceğimiz en iyi yatırımdır. 

Eğitimle ilgili her türlü konuda arayabilirsiniz.

 • Eğitmen Zeynep Uğur: 0544 858 1047
 • Koordinatör Funda Argun:  ‍0555 355 4040 

Bu Etkinliği Paylaş